Teisinė informacija

Pastatų priežiūros ir administravimo paslaugų teikimą reglamentuoja šie teisės aktai: